Δωμάτια

Σε όλα τα δωμάτια του One Vision υπάρχει κουζίνα aircondition τηλεόραση και θέση για το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, λόγο της επικλινής κλήσης της τοποθεσίας όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα.
Η καθημερινή καθαριότητα είναι το πρώτο μέλημα στο One Vision.